archiveren

Tagarchief: Hortus Brambonii

(opening(s)post in Dutch/English)

 (Dutch) Hortus Brambonii wordt een nieuwe blog van Bram over in het wild waargenomen planten, zelfgekweekte planten en in de keuken klaargemaakte planten… Sommige posts zijn in het Nederlands-, andere zijn in het Engels. Ik hou van het bestuderen van natuurbiotopen en urbane pioniersplanten, het kweken van gewone groenten en vreemde soorten, en van het koken met niet altijd zo gangbare ingrediënten die uit het wild of uit de tuin komen… Verder ben ik zeer geïnteresseerd in permacultuur, duurzaam leven en consuminderen, en zijn er nog veel andere aangrenzende domeinen die op deze blog ter sprake kunnen komen.

 Verder was ik de eerste om dadelpalmzaailingen waar te nemen in de Benelux, en ben ik de uitvinder van zandkoolsoep. Op zich ben ik rommelig en niet echt professioneel, maar daartegenover staat mijn enthousiasme en brede interesse…

 Om te beginnen gaan er hier een aantal artikels opnieuw worden gepost die elders staan, meestal in het Nederlands, en verder gaan we zien hoe het hier evolueert….

 Mijn andere blog, ‘blog van Brambonius‘ over politiek, filosofie en Christelijke theologie is hier te vinden, en de Engelse versie daarvan hier. Mijn muziek is hier te vinden. Mijn ruil-lijst van planten waar ik mogelijk zaad of bolletjes van kan delen staat hier, mijn wish-list van planten waar ik op zoek naar ben staat hier.

 (English) Hortus Brambonii is Bram’s blog about plants observed in the wild, plants grown by myself and plants prepared in the kitchen… Some posts will be in Dutch, while others are in English. I like to investigate both species in wild nature as urban pioneer vegetation, growing regular vegetables and weird species, and cooking with unexpected ingredients that are found in the wild or grown by myself… I’m also interested in permaculture, sustainable living and consuming less. There are plenty of related topics that might be discussed on this blog.

I also was the first to observe date palm seedlings in the Benelux and I am the inventor of Diplotaxis-soup. I might be quite messy and not at all a professional, but I’m quite an enthusiast and I have a broad spectrum of interest…

I will begin with reposting all relevant articles that I’ve written elsewhere in the past, most of which will be in dutch I am afraid, and then we’ll see what the evolution of this blog will be…

My blog about politics, philosophy and Christian theology is here at ‘Brambonius’ blog in English‘ (Dutch blog here), and my music can be found here. My trade list about plants of which I can share seeds or little tubers can be found here, and my wish-list of plants that I want is found here.

Caritas et Pax

Bram

Advertenties