archiveren

Tagarchief: cucurbitacine

(Nederlandse versie hier)

This wcourgettedingesell-shaped zucchini comes from a plant in my pumpkin patch although I didn’t plant anything like this, and I honestly have no idea what the plant it comes from was supposed to be, since the label is unreadable now… That doesn’t mean that it’s not pretty good taste-wise, and not ugly either… I did harvest more than one of these fruits from that plant already, and it’s not a bad yielder. I also used some leaves together with other Cucurbita-green in a fine African pumpkin leaves-peanut stew, which i still recommend very much by the way. I still make it with chicken satay and rice, but someday I will try it with fufu.

But let’s go back to my green zucchini here. I don’t know what I originally planted, but it is clear that it comes from impure zucchini seeds. The plant has a semi-bushy way of growth, only growing out a bit more than a normal courgette plant, so I suppose it is a cross between a standard green bush zucchini and other Cucurbita pepo that is not growing bushy, with broader fruit. I suspect it to be something like a spaghetti squash, but I’m not sure at all of that. There are many types of squash besides of long and round zucchini within the species C. pepo, like spaghetti squash, pattypan squash and certain pumpkins. But there are also varietiest that are bred as ornamental gourds’.

And that bit required a warning: some of those ornamental forms of C. pepo are not edible, because they are very bitter by the presence of the rather dangerous cucurbitine. So it can be dangerous to eat just any gourdlike suqash of unknown origin. Fortunately cucurbitine is easily recognizable by the bitter taste so most people won’t eat it.

But it remains important to be very careful with C. Pepo squashes that do not look like the mother plant because their father is soe unknown pollinator, and they must therefore be tasted with great suspicion (by someone who can distinguish a bitter taste well) before it is eaten and served to others…

So if you should ever encounter a bitter zucchini, squash, spaghetti squash or the like, do not eat it, but immediately pull out the plant itself so it won’t pollinate any of the others (in case you take seed)! And do not take any seed of C. pepo variants if bitter plant were close when they were pollinated and the fruits were formed. Also never take C. pepo seed from uncontrolled pollination when bitter gourds grew nearby.

This bit holds true especially for pumpkin varieties of the genus Cucurbita pepo. There are no bitter varieties grown of the other species of the genus. So C. maxima (most winter squashes including giant pumpkins and hokkaido varieties), C. moschata (butternut), and possibly C. ficifolia and C. mixta do not pose the same no such risk.

But still, never eat a bitter squash, kids…

(English version here)

Deze welgevormde courgettecourgettedinges komt van een plant in mijn pompoenveldje die daar ongeïnviteerd dit soort van vruchten produceert. Ik heb er eerlijk gezegd geen idee van wat er eigenlijk had moeten staan, want het labeltje is onleesbaar… Dat neemt niet weg dat hij best lekker is, en niet echt lelijk ook niet… ‘k Heb al wat exemplaren van de plant kunnen oogsten ook. En een keer wat bladeren gebruikt met ander Cucurbita-groen in een fijne Afrikaanse pompoenbladeren-pindakaas-stoofpot, wat nog steeds een aanrader is trouwens. Ik maak hem nog steeds met kipspiesjes en rijst, maar ooit ga ik eens proberen met fufu.

Maar het ging over mijn groen courgette-monster hier. Ik weet niet wat ik oorspronkelijk gezaaid heb, maar het is duidelijk dat het rasonzuiver courgette-zaad was. De plant heeft een half-bossige maar iets verder uitgroeiende groeiwijze dan een normale courgetteplant, dus ik veronderstel dat het een kruising is tussen een standaard groene struikcourgette en een andere Cucurbita pepo die niet struikvormig groeit en brede vruchten heeft. Ik vermoed dat het iets als een spaghettipompoen geeest kan zijn, maar zeker ben ik niet. Er zijn behalve veel typen lange en ronde courgettes ook pompoenen die bij C. pepo horen, en de spaghettipompoen en patisson zijn ook allemaal deel van dezelfde soort. Maar er zijn ook rassen die als ‘sierkalebassen’ gekweekt worden.

En daar hoort een waarschuwing bij: sommige van die siervormen van C. pepo zijn niet eetbaar, en zijn heel bitter door de aanwezigheid van het nogal gevaarlijke cucurbitacine. Zomaar eender welke pompoenachtige van onbekende oorsprong opeten kan dus gevaarlijk zijn. Gelukkig dat het cucurbitine makkelijk te herkennen is aan een bittere smaal. Maar een C. pepo die er niet uitziet als de moederplant met onbekende bestuiver moet dus met veel wantrouwen geproefd worden (door iemand die bitter goed kan onderscheiden) voor hij opgegeten en aan anderen voorgezet wordt wordt.

Als je dus ooit een bittere courgette, pompoen, spaghettipompen of dergelijke zou tegenkomen, niet opeten en plant meteen uittrekken zodat hij niets bestuift van de anderen (ingeval je zelf zaad neemt)! En geen zaad nemen van alle C. pepo-varianten die in de buurt stonden en vruchten gevormd hebben terwijl de bittere plant bloeide. En nooit C. pepo zaad nemen van ongecontroleerde bestuiving als er bittere sierkalebassen in de buurt staan natuurlijk.

Dit geldt trouwens vooral voor pompoenenachtigen van de soort Cucurbita pepo. Van de andere soorten van het geslacht zijn geen bittere rassen in omploop normaalgezien, dus C. maxima (de meeste winterpompoenen inclusief reuzenpompoenen ne hokkaido-rassen), C. moschata (muskuspompoen, butternut), en eventueel C. ficifolia en C. mixta zijn niet zo’n risico.