archiveren

waarnemingen

(Nederlands/English)

Paar foto’s van plantwaarnemingen vandaag in de buurt van Antwerpen-eilandje./some pictures of plant observations today at Antwerp-eilandje.Erigeron annuus
/zomerfijnstraal/annual fleabane

Ondanks de latijnse en engelse naam een tweejarige bloemplant met mooie madeliefjes, die ik op deze plaats nog nooit gezien heb./In spite of the english and latin names a biennial or sometimes winter-annuel flowering plant with beautiful daisies. I’ve never seen it before at this location.

Bromus tectorum/zwenkdravik/Drooping brome

Niet het meest algemene gras hier in Vlaanderen, maar in havens en treinstations kom je hem wel tegen./Not the most common grass in Flanders, but you mighth stumble upon it in harbor sites and train stations.

Matricaria recutita/wilde kamille/wild Chamomile

Typische pionierplant, met mooie bloemen en heel bruikbaar in de thee,, maar dan mag niet niet zoals deze midden in een nieuw aangelegde middenberm groeien… /A typical pioneer plant with beautiful flowers, very useful for making tea, but if it grows in the middle of a newly made median strip it shouldn’t be used for human consumption…

Conyza bonariensis/gevlamde fijnstraal/flaxleaf flybane

Een van de recentste inwijkelingen in onze stadsflora, een tropisch familielid van de bekende canadese fijnstraal. Heeft wel te lijden gehad van de extreme vorstweek deze winter, normaal is hij in mei al veelvuldig bloeiend te vinden als je weet waar, maar dit is tot nu toe de enige die ik gevonden heb dit jaar. / A recently naturalised species in this part of Europe, a tropical relative of the canadese fleabane. Seems to have suffered from the week of extreme frost last winter, usually one can find a lot of flowering plants as earky as may when one knows  where to look, but this is the only one I’ve found yet this year.

Sisymbrium altissimum/ Hongaarse raket/tall tumblerocket

Zeldzame raketsoort/rare species of rocket

Atriplex ssp./melde/orache

Niet verder op naam gebrachte meldesoort op dezelfde middenberm als de kamille. Waarschijnlijk heel lekkere spinazie indien niet verzameld op een verontreinigde plaats…/ Undetermined species of orache, growing on the same median strip as the chamomile plants. Probably a very tasty spinach when it’s not collected in a polluted place…

Mycelis muralis/muursla/ wall lettuce

Wilde slasoort die buiten het urbaan district in Antwerpen redelijk zeldzaam is in Vlaanderen. Deze groeide op de kade van de dokken. Als slaplant eerder bitter en lage opbrengst. / A wild lettuce species that is quite rare in Flanders, ecept for in the urban district in Antwerp. This one was growing on the quay of the docks. Quite bitter and not much yield when used as a lettuce plant.

Galinsoga parviflora/knopkruid/galant soldier

Algemeen onkruid dat van oorsprong uit Zuid-Amerika komt maar over de hele wereld voorkomt. Als ‘guascas’ is het een belangrijk ingredient in de Columbiaanse keuken. /A common weed originating from South-america. It is an important ingredient in the columbian kitchen under the name of ‘guascas’.

Diplotaxis tenuifolium/grote zandkool/perennial wall-rocket

Smakelijke wilde raketsla-variant, hier ook op de kade groeiend. / Very tasty variety of wild rocket vegetable, growing here also on the quay of the docks.

Advertenties